Usvojene preporuke Tima 42 na Nacrt programa zaštite životne sredine opštine Vlasotince

Usvojene preporuke Tima 42 na Nacrt programa zaštite životne sredine opštine Vlasotince

Tim 42 se odazvo na poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu programa zaštite životne sredine opštine Vlasotince. Prvo pisanim putem, a onda i kroz učešće na današnjoj javnoj raspravi, gde smo dodatno obrazložili komentare i predloge.

Intervencije naše organizacije ticale su se kvaliteta vazduha, vode i zemljišta, upravljanja otpadom, ozelenjavanja.

Komisija je razmotrila dvadesetak naših primedbi, od čega je usvojila devet. Izrada integralnog katastra izvora zagađivanja, monitoring kvaliteta zemljišta, uspostavljanje sistema prikupljanja, tretmana i odlaganja posebnih tokova otpada i unapređenje monitoringa vazduha na teritoriji opštine su neke od najznačajnijih.

Nadamo se da će vizija ovog progama biti ostvarena, a to je da Vlasotince bude opština ekološki čista, bogata zelenim površinama, sa očuvanom i ekološki zdravom životnom sredinom i odgovornim ponašanjem svojih građana prema njoj.

Mi ćemo biti tu da nosiocima programa na tom putu pružimo podršku i/ili uputimo konstruktivnu kritiku, a pozivamo i građane da učine isto.

Udruženje građana Tim 42