Više od 100 dana čekanja na dokumentaciju o projektima: Šta krije Leskovac?

Više od 100 dana čekanja na dokumentaciju o projektima: Šta krije Leskovac?

Grad Leskovac godinama raspisuje konkurs za dodelu sredstava udruženjima koja pružaju usluge socijalne zaštite. Za ovaj konkurs samo u 2023. opredeljeno je preko 30 miliona dinara.

Istraživački tim udruženja Tim 42 sprovodi analizu koliko su dobre procedure finansiranja po ovom konkursu, međutim iako su to informacije od javnog značaja, grad odbija da nam dostavi sve podržane projekte i projektne izveštaje.

Prošlo je više od 100 dana kako smo tražili od Gradske uprave u Leskovcu da nam dostavi projekte koje je finansirao iz konkursa za socijalnu zaštitu tokom 2022. godine i njihove izveštaje. Tri meseca od poslatog zahteva, tek nakon naše žalbe i reakcije Poverenika za informacije od javnog značaja, projekti su počeli da pristižu početkom februara.

Iako smo u više navrata obavestili Gradsku upravu da je dokumentacija koju smo dobili nepotpuna, i dalje nemamo informacije o svim projektima.

Zašto Grad krije neke od projekata koje finansira?

Analizu sprovodimo u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

Udruženje građana Tim 42