Zavod za javno zdravlje u svom izveštaju predlaže postavljanje automatske merne stanice i merenje PM čestica u Leskovcu

Zavod za javno zdravlje u svom izveštaju predlaže postavljanje automatske merne stanice i merenje PM čestica u Leskovcu

Zavod za javno zdravlje Leskovac (ZZJZ) objavljuje izveštaje o  kvalitetu vazduha na teritoriji grada na svojoj internet prezentaciji od 2010. godine.

U poslednjem izveštaju (za 2021. godinu) predloženo je lokalnoj samoupravi i:

  • obezbeđenje automatske merne stanice kako bi podaci o kvalitetu vazduha bili dostupni stanovništvu u realnom vremenu i kako bi se na vreme reagovalo adekvatnim preporukama u cilju zaštite zdravlja stanovništva
  • kontinuirano praćenje koncentracije suspendovanih čestica PM10, PM2,5, ugljen monoksida i prizemnog ozona kako bi ocena kvaliteta vazduha bila što preciznija i kako bi se na vreme prevenirali negativni efekti zagađenja vazduha, koji su jedan od 10 globalnih faktora rizika po zdravlje izloženog stanovništva
Stanje belih pamučnih pluća koja smo postavili u Leskovcu kako bismo ukazali na zagađenje vazduha nakon nepuna dva meseca

U istom izveštaju se konstatuje da je stanovništvo grada Leskovca bilo izloženo pojačanom štetnom dejstvu zagađenog vazduha u zimskom periodu, za vreme trajanja grejne sezone, tako da je postojao rizik po zdravlje izložene populacije.

Zahvaljujemo stručnjacima iz ZZJZ Leskovac što su na ovaj način podržali ono za šta se i naše udruženje zalaže i što je po mišljenju članova našeg udruženja ali i više hiljada građana jedna od prvih stvari koje treba uraditi kako bi se stvarno pristupilo rešavanju problema zagađenja vazduha u Leskovcu.

Udruženje građana Tim 42