Zeleni fond za životnu sredinu (2021, 2022)

Zeleni fond za životnu sredinu (2021, 2022)

Konkursno finansiranje zaštite životne sredine na teritoriji grada Leskovca sprovodi se po proceduri utvrđenoj u nekoliko akata. Međutim i pored ovih definisanih procedura istraživanje organizacije Tim 42 je pokazalo da je u 2020. godini svega tri projekta napisano u skladu sa smernicama i opštim ciljem konkursa. Veći deo odobrenih projekata iako se u njima ističe kao cilj jačanje svesti o zaštiti životne sredine, u suštini predstavlja projekte građevinskih radova na sanaciji/rekonstrukciji/izgradnji određenog dela zgrade ili javne površine korisnika budžetskih sredstava (najčešće obrazovnih ustanova). Izveštaji o implementaciji ovih projekata se nikada ne objavljuju.

Kroz aktivnosti koje će biti sprovedene na ovom projektu organizacija Tim 42 nastojaće da informiše širu javnost o ovom problemu, ukaže na posledice ovakvog načina finansiranja „zaštite životne sredine“, skrene pažnju donosioca odluka na realne ekološke probleme koji postoje u zajednici i zagovara za transparentnost procesa finansiranja i svrsishodnosti trošenja javnih sredstava u ovoj oblasti.

Cilj projekta je unapređenje Pravilnika o uslovima za dodelu i korišćenje sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata iz Fonda za zaštitu životne sredine grada Leskovca kroz jasno i svrsishodno definisanje:

  • smernica konkursa: jasno definisanje ciljeva i kriterijuma konkursa, definisanje i monitoring rada komisije i smernica za bodovanje, iskustvo podnosioca projekta, analiza budžeta, uticaj na unapređenje životne sredine 
  • opredeljenih sredstava na konkursu
  • transparentnosti dodeljenih sredstava
  • sistem monitoringa i evaluacije odobrenih projekata

Donator: Trag fondacija

Udruženje građana Tim 42