Analiza mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu (2021)

Analiza mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu (2021)

Istraživanje je sprovedeno u periodu januar-mart 2021. godine.

Ova analiza treba da pokaže:

– nivo transparentnosti i dostupnosti informacija o radu Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje na teritoriji grada Leskovca;

– postupanje Savetnika za zaštitu prava pacijenata i Saveta za zdravlje po prigovorima pacijenata shodno Zakonu o pravima pacijenata;

– u kojoj meri građani i građanke koriste mehanizam predviđen Zakonom o pravima pacijenata kako bi zaštitili svoja prava;

– da li u postojećem mehanizmu zaštite postoje nedostaci koje je potrebno otkloniti.

Analizu smo izradili u okviru projekta “Unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu”. Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT”, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.

Mišljenje koje je izneto u ovoj publikaciji je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Udruženje građana Tim 42