Analiza: Vakcinacija i pravo pacijenta na obaveštenje (2021)

Analiza: Vakcinacija i pravo pacijenta na obaveštenje (2021)

Pacijent ima pravo da od nadležnog zdravstvenog radnika blagovremeno dobije obaveštenje , koje mu je potrebno kako bi doneo odluku da pristane ili ne pristane na predloženu medicinsku meru (npr. vakcinaciju).

Analizirali smo da li su i u kolikoj meri građani i građanke Republike Srbije dobili informacije o bezbednosti, kvalitetu i efikasnosti odobrenih vakcina pre početka vakcinacije, kao i da li su dobili dovoljno činjenica koje bi im pomogle da donesu informisanu odluku i pristanak na vakcinaciju.

Analizu možete preuzeti ovde.

Udruženje građana Tim 42