Istraživanje: Zadovoljstvo korisnika kvalitetom komunalnih usluga na teritoriji grada Leskovca (2019)

Istraživanje: Zadovoljstvo korisnika kvalitetom komunalnih usluga na teritoriji grada Leskovca (2019)

Zakonom o komunalnim delatnostima propisano je da skupština jedinice lokalne samouprave obavezno određuje način kontinuiranog izjašnjavanja (najmanje jednom godišnje) korisnika komunalnih usluga o kvalitetu pružanja komunalnih usluga od strane vršilaca komunalnih delatnosti, koje se može organizovati elektronskim putem ili na drugi pogodan način.

U praksi se ovakva istraživanja ne sprovode, odnosno o tome nema podataka na internet stranici lokalne samouprave ili bilo kojeg pružaoca komunalne usluge sa teritorije grada Leskovca. Izuzetak je JKP Vodovod koji u programu poslovanja za 2018. godinu ima objavljen izveštaj o sprovođenju ankete o ispitivanju zadovoljstva korisnika u 2017. godini.

Odlukom o određivanju o komunalnih delatnosti i delatnosti od opšteg interesa na teritoriji grada Leskovca određene su delatnosti i preduzeća koja je grad osnovao radi bavljenja tim delatnostima ali nije predviđen način kontinuiranog izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga o njihovom kvalitetu.

Zbog toga je u periodu avgust – septembar 2019. godine udruženje Tim 42 uz pomoć Fonda za jug Srbije pokrenulo internet stranicu www.oceniuslugu.rs na kojoj su svi zainteresovani korisnici komunalnih usluga sa teritorije grada Leskovca imali mogućnost da se izjasne o kvalitetu usluga – ocene pružene usluge, daju primedbu ili predlog u cilju njihovog poboljšanja.

Prikupljene ocene i komentari korisnika/ca sumirani su u dokumentu istraživanja.

Udruženje građana Tim 42