Ocena stanja kvaliteta vazduha u Leskovcu (2023)

Ocena stanja kvaliteta vazduha u Leskovcu (2023)

Tim 42 je izradio Ocenu stanja kvaliteta vazduha u Leskovcu kao doprinos strateškom planiranju unapređenja kvaliteta vazduha na teritoriji grada Leskovca. Dokument je dostupan za preuzimanje ovde.

Skupština grada Leskovca je u februaru 2022. godine usvojila Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca (dalje: KAP). Iako je ovaj dokument predstavljao važan korak u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji grada, nedostajala mu je potpuna ocena stanja kvaliteta vazduha koja bi obuhvatila sve glavne zagađujuće materije i glavne izvore zagađivanja vazduha koji dovode do zagađenja.

Članovi Tima 42 su ovaj dokument izradili u formi istraživanja, rukovodeći se odredbama Zakona o zaštiti vazduha i pratećih podzakonskih akata, a u saradnji sa Gradskom upravom grada Leskovca – Odeljenjem za zaštitu životne sredine i Odeljenjem za inspekcijske poslove, Zavodom za javno zdravlje, JKP Komunalcem, PWW-om Leskovac, JKP Toplanom, Energetskom menadžerkom, organizacijom Porečje Vučje, organizacijom EU Zona, JP za urbanizam i izgradnju, Srbijašume Leskovac i zainteresovanim građanima i građankama. Cilj istraživanja bio je prikupljanje svih raspoloživih informacija o zagađenju vazduha na teritoriji grada kako bi se što preciznije odredilo stanje kvaliteta vazduha.

Ova publikacija je nastala u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije. Stavovi i mišljenja autora izneti u ovoj publikaciji ne predstavljaju zvanične stavove Evropske unije, ni Beogradske otvorene škole, i za njih je isključivo odgovoran autor.


Udruženje građana Tim 42