Pravo na obaveštenost korisnika komunalnih usluga u regionu Južne i Istočne Srbije (2019)

Pravo na obaveštenost korisnika komunalnih usluga u regionu Južne i Istočne Srbije (2019)

Komunalne delatnosti su delatnosti od opšteg interesa. One su od značaja za ostvarenje svakodnevnih životnih potreba građana i nad njima vrši nadzor jedinica lokalne samouprave tako što stvara uslove za obezbeđenje njihovog odgovarajućeg kvaliteta, obima, dostupnosti i kontinuiteta.

Komunalne usluge potrošačima pružaju lokalna javna komunalna preduzeća, društva sa ograničenom odgovornošću, preduzetnici. Usluge koje pružaju obuhvataju snabdevanje vodom za piće, odvođenje i prečišćavanja otpadnih voda, proizvodnja i distribucija toplotne enegrije, upravljanje komunalnim otpadom, gradski i prigradski prevoz putnika, pogrebne usluge, usluge na javnim parkiralištima, usluge javne rasvete, pijačne usluge, održavanje ulica i puteva, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih zelenih površina, dimničarske usluge, usluge zoohigijene1.

Tim 42 je tokom jula i avgusta 2019. godine analizirao internet stranice pružaoca komunalnih usluga u regionu Južne i Istočne Srbije, a rezultate istraživanja objedinili smo u dokumentu: Pravo na obaveštenost korisnika komunalnih usluga u regionu Južne i Istočne Srbije; Analiza internet prezentacija pružalaca komunalnih usluga

Udruženje građana Tim 42