Prihvaćene preporuke Tima 42 na Nacrt Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca 2021-2023

Prihvaćene preporuke Tima 42 na Nacrt Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca 2021-2023

Na osnovu naših preporuka za izmenu Nacrta Kratkoročnog akcionog plana za kvalitet vazduha na teritoriji grada Leskovca, Radna grupa koja je radila na izradi ovog dokumenta prihvatila je 6 predloga naše organizacije.

Na osnovu predloga koje je uputilo Udruženje Tim 42 preciznije je definisan kvalitet vazduha u Leskovcu, izvori zagađivanja i planovi na smanjenju emisija zagađujućih materija u narednom periodu.

U periodu 2021. – 2023. godine Tim 42 će vršiti monitoring implementacije ovog važnog dokumenta i obaveštavati o tome građane i građanke. Konačni Kratkoročni akcioni plan za kvalitet vazduha biće objavljen nakon završetka procedure.

Udruženje građana Tim 42