Priručnik za ostvarivanje prava i usluga socijalne zaštite (2021)

Priručnik za ostvarivanje prava i usluga socijalne zaštite (2021)

Socijalna zaštita ima za cilj da pruži pomoć pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe, pruži im materijalnu sigurnost, spreči socijalnu isključenost, očuva porodične odnose, spreči zanemarivanje, zlostavljanje i eksploataciju.

U Priručniku koji smo vam pripremili dajemo odgovore na najčešća pitanja koja sebi postavljaju budući ali i postojeći korisnici prava i usluga socijalne zaštite. Ovde se mogu pronaći informacije o tome ko može koristiti određena prava i usluge socijalne zaštite, na koji način se ta prava i usluge ostvaruju, kome se obratiti zahtevom, šta prikupiti od dodatne dokumentacije.

Ova publikacija predstavlja vodič za građane i građanke koji se nađu u stanju socijalne potrebe i ima za cilj da im omogući brže, efikasnije i ekonomičnije ostvarivanje prava i usluga predviđenih Odlukom o socijalnoj zaštiti na teritoriji grada Leskovca.

Publikacija je izrađena u okviru projekta „Savetodavne usluge za ranjive društvene grupe“ koji sprovodi udruženje građana Tim 42 u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Leskovac. Projekat je finansijski podržao Grad Leskovac.

Udruženje građana Tim 42