Šta diše Leskovac? Analiza sprovođenja Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha i sistema informisanja građana o kvalitetu vazduha na teritoriji grada Leskovca (2023)

Šta diše Leskovac? Analiza sprovođenja Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha i sistema informisanja građana o kvalitetu vazduha na teritoriji grada Leskovca (2023)

Skupština grada Leskovca je u februaru 2022. godine usvojila Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca (u daljem tekstu: KAP). Odluka o usvajanju ovog dokumenta stupila je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku grada Leskovca“ – 18. februara 2022. godine. Ova analiza treba da pokaže koje su aktivnosti KAP-a i u kojoj meri implementirane u prvoj godini njegovog važenja, kako se upravlja ovom javnom politikom, kao i da li je rešen jedan od osnovnih problema u oblasti upravljanja vazduhom na teritoriji grada – neadekvatno informisanje javnosti o kvalitetu vazduha.


Udruženje građana Tim 42