Autor: admin

Eko građanska patrola (2022)

Ovaj projekat sprovodimo u saradnji sa regionalnim informativnim internet portalom Rešetka. Cilj projekta: Građani i građanke Leskovca su informisani o mehanizmima da reše ekološke probleme, o ekološkim problemima se piše i izveštava u medijima, i povećan je broj aktivno uključenih građana u rešavanje ekoloških problema na lokalu putem uspostavljene pravne podrške. Tokom projekta sproveli smo […]

Pročitaj više

Leskovac po meri mladih: održivi mehanizmi za unapređenje položaja mladih i njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka (2022-2023)

Cilj projekta je aktiviranje Saveta za mlade grada Leskovca. Savet za mlade Grada Leskovca savetodavno je telo Skupštine grada Leskovca. Njegove su nadležnosti usko vezane za kreiranje omladinske politike na lokalnom nivou, savetovanje Skupštine u odlukama koje se tiču mladih i podsticanje projekata i programa iz oblasti rada sa mladima. U sastavu Saveta za mlade, […]

Pročitaj više

Podrška mladima na putu do zaposlenja (2022-2023)

Glavni problem na koji želimo da utičemo ovim projektom jeste nedostatak kvalitetnih informacija i programa neformalnog obrazovanja namenjenih izgradnji ličnih, komunikacionih, poslovnih veština i znanja mladih iz NEET kategorije. Projektom ćemo ponuditi model podrške NEET mladima koji se sastoji od karijernog informisanja i savetovanja, programa neformalnog obrazovanja prilagođenog potrebama NEET mladih i mentorske podrške u […]

Pročitaj više

Zaštita prava pacijenata: Jedini lekar urgentne medicine u smeni pohađa obuku za elektronsko fakturisanje dok pacijenti čekaju

Tim 42 uputio je prigovor zbog nepoštovanja prava pacijenata od strane Službe urgentne medicine Opšte bolnice Leskovac. Po rečima pacijenata koji su nam se javili, a dana 29. januara su čekali na pregled, jedini lekar koji je tog dana bio u smeni više od sat vremena je bio odsutan zajedno sa većim delom zaposlenih. Pacijente u […]

Pročitaj više

Kako da prijavite zagađenje bukom?

Buka u životnoj sredini jeste svaki neželjen ili štetan zvuk emitovan na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, koji je proizvod aktivnosti ljudi, uključujući buku koju emituju prevozna sredstva, drumski, železnički i vazdušni saobraćaj, kao i buku koja nastaje od industrijskih i proizvodnih aktivnosti. Iako buka ima negativni efekat na zdravlje, i često građani na društvenim […]

Pročitaj više

Gradska uprava grada Leskovca zatražila uvođenje automatske merne stanice za merenje PM čestica

Na internet stranici Agencije za zaštitu životne sredine možete pronaći podatke automatskog monitoringa kvaiteta vazduha sa raznih mernih stanica na teritoriji Republike Srbije. Na ovaj način građani i građanke mogu dobiti blagovremenu informaciju o tome kolika je trenutna zagađenost vazduha i prilagoditi svoje aktivnosti tj. zaštititi se adekvatno od uticaja zagađenja. Međutim, grad Leskovac još uvek […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42